பயணவழிகாட்டி

tourist places
tourist places
rameshwaram ramantha jpg Thedalweb Exploring The Enchanting Beauty Of Rameshwaram : - A Guide To Must-Visit Tourist Places

Exploring The Enchanting Beauty Of Rameshwaram : – A Guide To Must-Visit Tourist Places

Nestled on the southern tip of the Indian subcontinent, Rameshwaram is a destination that seamlessly blends spirituality, history, and natural splendor. This enchanting town, renowned for its sacred significance and picturesque landscapes, attracts travelers from around the world. If you’re planning a visit to this captivating locale, here’s a guide to the must-visit tourist places […]

Exploring The Enchanting Beauty Of Rameshwaram : – A Guide To Must-Visit Tourist Places Read More »

soorasamharam Thedalweb சூரனை வதம் செய்ய தயாராகும் முருகப்பெருமான் | அலைகடலென திரளும் பக்தர்கள் | தொடர் நேரலை | Thedalweb

சூரனை வதம் செய்ய தயாராகும் முருகப்பெருமான் | அலைகடலென திரளும் பக்தர்கள் | தொடர் நேரலை | Thedalweb

சூரனை வதம் செய்ய தயாராகும் முருகப்பெருமான் | அலைகடலென திரளும் பக்தர்கள் | தொடர் நேரலை | Thedalweb Read More »

tianzi mountain china 004 Thedalweb <strong>டியான்சி மலை சுற்றுலா!</strong>

டியான்சி மலை சுற்றுலா!

சீனாவின் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக டியான்சி மலை விளங்குகிறது. சீன நாட்டின் ஹூணான் மாகாணத்தில் உள்ள வுலிங்யூன் மாவட்டத்தில், ஷாங்ஜியாஜி நகரில், டியான்சி மலை அமைந்துள்ளது. இதன் அருகில் க்சோக்‌ஷியு பள்ளத்தாக்கும் உள்ளது. டியான்ஷி என்றால் ’சொர்க்கத்தின் மகன் ’(Son of Heaven) என்று பெயர். இந்த பெயர் விளங்கக் காரணம், அந்த மலை அருகில் வசிக்கும் உள்ளூர் விவசாயிகள் துஜியா இனக்குழு என அழைக்கப்பட்டனர். அவர்களுடைய எழுச்சியும் வளர்ச்சியும் வெற்றிபெற்றதால், அதற்கு இந்த மலையும்

டியான்சி மலை சுற்றுலா! Read More »

machu picchu

மச்சு பிச்சு – வியப்பூட்டும் சில தகவல்கள்!

மர்ம அதிசயம் மச்சு பிச்சு – மறைந்திருக்கும் வரலாற்று உண்மைகள்! உலகெங்கும் உள்ள வரலாற்றுத் தலங்கள் அந்தந்த நாட்டு முன்னோர்களின் சிறப்பை பறைசாற்றி நிற்கின்றன. அந்தவகையில் தென்னமெரிக்க நாடான பெருவில் அமைந்திருக்கும் மச்சு பிச்சு நகரம் தனிச்சிறப்புடன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட மச்சு பிச்சு நகரம், செங்குத்தான ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் 2400 மீட்டர் உயரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. பச்சாகுட்டி (Pachakuti) என்ற இன்கா மன்னரின் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்த நகரம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. செங்குத்தான

மச்சு பிச்சு – வியப்பூட்டும் சில தகவல்கள்! Read More »